Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59139 1017 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
τους

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
305.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Ιατροσυνέδριο, φαρμακοποιοί, χειρουργοί, εξετάσεις, επαγγελματικά δικαιώματα,
Φαρμακοποιός, δίπλωμα

1


2


3


4