Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59148 1056 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών
(προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1838-1839
Usher Number:
1.5
Extent:
1 σελίδα
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση, το περιεχόμενο του φακέλου έχει αντιστοιχηθεί σε άλλες συναφείς ειδικές συλλογές
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
συλλογές, επιστημονικές
The digital material of the item is not available.