Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59181 1016 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
2.2
Extent:
3 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, διασαφήνιση του νόμου Χαρτοσήμου

1


2


3