Ακαδημαϊκό έτος 1839-1840

Folder uoadl:59152 3742 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1839-1840
Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 580Β, 408, 186, 216, 143, 2, 673

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59153
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59154
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59155
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

4. Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59156
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

5. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59157
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

6. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59158
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία του

7. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59159
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία
του

8. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59160
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος 

9. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59161
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

10. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές- Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59163
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

11. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59165
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

12. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59181
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

13. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59189
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

14. Σχολές

Subfolder uoadl:59203
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

15. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59205
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

16. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59211
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)

17. Αγορές - Δωρεές Βιβλίων

Subfolder uoadl:59276
Unit:
Historical Archive
Scope content:Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

18. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:1328246
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

19. Υπότροφοι κληροδοτημάτων εσωτερικού

Subfolder uoadl:1328248
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων