Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59155 900 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
196.1
Extent:
16 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία Καθηγητών και Υφηγητών,
Κωνσταντίνος Σχινάς, μάθημα,
Περικλής Αργυρόπουλος, μάθημα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας, Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Γεώργιος Βούρης, παραδόσεις μαθημάτων,
Γκίκας Δοκός, κοινοποίηση, άδειας διδασκαλίας Νικολάου Μαυροκορδάτου,
Λουδοβίκος Ρος, συνοδός περιοδείας Βασιλιά Όθωνα,
Αίτηση φοιτητών Νομικής Σχολής, Πολιτικός Νόμος της Γαλλίας, ονόματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16