Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59155 960 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
196.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία Καθηγητών και Υφηγητών,
Κωνσταντίνος Σχινάς, μάθημα,
Περικλής Αργυρόπουλος, μάθημα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας, Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Γεώργιος Βούρης, παραδόσεις μαθημάτων,
Γκίκας Δοκός, κοινοποίηση, άδειας διδασκαλίας Νικολάου Μαυροκορδάτου,
Λουδοβίκος Ρος, συνοδός περιοδείας Βασιλιά Όθωνα,
Αίτηση φοιτητών Νομικής Σχολής, Πολιτικός Νόμος της Γαλλίας, ονόματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16