Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59161 928 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
216.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αίτημα συμβιβασμού,
Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Τυπάλδος, εκτελεστές διαθήκης Δημητρίου Μαυροκορδάτου, Εισαγγελέας,
Δημήτριος Γαλανός, κληροδότημα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13