Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59161 935 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αίτημα συμβιβασμού,
Νικόλαος Κωστής, Γεώργιος Τυπάλδος, εκτελεστές διαθήκης Δημητρίου Μαυροκορδάτου, Εισαγγελέας,
Δημήτριος Γαλανός, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13