Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59153 991 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
173.1
Extent:
21 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, προπαρασκευαστής, μάθημα Φυσικής, Ευστράτιος Ξύδης, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου,
Αναστάσιος Φιλιππαίος, φοιτητής, Ιατρική, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής,
Δημήτριος Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρακόπουλος), φοιτητής, Φαρμακευτικής, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασίλειος Βανδεβής, διορισμός, παρασκευαστή, μάθημα Χημείας,
Νικόλαος Θεοχάρης, αίτημα, αναφοράςεργασιών Γραμματέα του Πανεπιστημίου, διορισμός βοηθού,
Γεώργιος Βούρης, αίτημα διορισμού προπαρασκευαστή ή υπηρέτη,
Δημήτριος Ιωάννου, φοιτητής, Φαρμακευτική, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21