Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59153 1000 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
173.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, προπαρασκευαστής, μάθημα Φυσικής, Ευστράτιος Ξύδης, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου,
Αναστάσιος Φιλιππαίος, φοιτητής, Ιατρική, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής,
Δημήτριος Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρακόπουλος), φοιτητής, Φαρμακευτικής, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής,
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασίλειος Βανδεβής, διορισμός, παρασκευαστή, μάθημα Χημείας,
Νικόλαος Θεοχάρης, αίτημα, αναφοράςεργασιών Γραμματέα του Πανεπιστημίου, διορισμός βοηθού,
Γεώργιος Βούρης, αίτημα διορισμού προπαρασκευαστή ή υπηρέτη,
Δημήτριος Ιωάννου, φοιτητής, Φαρμακευτική, αίτημα διορισμού, προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21