Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59157 1093 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
228.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Εκλογή Ακαδημαϊκών Αρχών,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Μισαήλ Αποστολίδης, Γεώργιος Γεννάδιος, Περικλής Αργυρόπουλος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Αναστάσιος Λευκίας, Λουδοβίκος Ρος, Κυριακός Δομνάνδος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλικό Διάταγμα, 19/31 Ιουλίου/1839
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Οργανισμός Πανεπιστημίου,
Μέλη Ακαδημαϊκής Γερουσίας

1


2


3


4


5