Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59157 1076 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών,
μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
228.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Εκλογή Ακαδημαϊκών Αρχών,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Μισαήλ Αποστολίδης, Γεώργιος Γεννάδιος, Περικλής Αργυρόπουλος, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Αναστάσιος Λευκίας, Λουδοβίκος Ρος, Κυριακός Δομνάνδος,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Βασιλικό Διάταγμα, 19/31 Ιουλίου/1839
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Οργανισμός Πανεπιστημίου,
Μέλη Ακαδημαϊκής Γερουσίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5