Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59156 1076 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
119.2
Extent:
22 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κυριακός Δομνάνδος, Γεώργιος Βούρης,
Αλέξιος Πάλλης, αποστολή στην Σύνοδο του Τορίνο, έγκριση εξόδων, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης,
Γραμματέας της Επικρατείας, Αναστάσιος Λευκίας,
Alessandro di Salusso, Giuseppe Gene, Professor,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, Ιωάννης Ολύμπιος, αποστολή, Πανεπιστήμιο Ερλάγγης της Βαυαρίας, Συνέλευση Σοφών, Γερμανία, Βερνάρδος Ρέζερ, Αρχίατρος Βασιλεία Όθωνα,
Γκίκας Δοκός, κοινοποίηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22