Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59156 1159 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του
Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
119.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κυριακός Δομνάνδος, Γεώργιος Βούρης,
Αλέξιος Πάλλης, αποστολή στην Σύνοδο του Τορίνο, έγκριση εξόδων, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης,
Γραμματέας της Επικρατείας, Αναστάσιος Λευκίας,
Alessandro di Salusso, Giuseppe Gene, Professor,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, Ιωάννης Ολύμπιος, αποστολή, Πανεπιστήμιο Ερλάγγης της Βαυαρίας, Συνέλευση Σοφών, Γερμανία, Βερνάρδος Ρέζερ, Αρχίατρος Βασιλεία Όθωνα,
Γκίκας Δοκός, κοινοποίηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22