Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59205 1593 Read counter

Title:
Εκπαίδευση
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
2.3
Extent:
89 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο υπάρχουν έγγραφα που αφορούν το Ταμείο Φυσικών Οργάνων. Εκ παραδρομής της αρχικής ταξινόμησης τα έγγραφα έχουν μπει σε λάθος θέση.
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Αντώνιος Τσαμαδός, τακτικός ακροατής, Νομική Σχολή,
Χρήστος Αναστασιάδης, φοιτητής,
Ιωάννης Δημητρίου, φοιτητής,
Γρηγόριος Τίμπας, φοιτητής, αίτηση,
Κωνσταντίνος Λεβίδης, φοιτητής, αίτηση απουσίας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Σακελλαρίου, βεβαίωση εγγραφής,
Ιωάννης Βούρος, εξέταση μαθημάτων Ιατρικής Σχολής,
Νικόλαος Κωστής, μάθημα φαρμακολογίας,
Δημήτριος Ζαφειρακόπουλος, Σπυρίδων Λυμπερόπουλος, φοιτητές, αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων,
Γεώργιος Ράλλης, Πρύτανης,
Αθανάσιος Μπυρίνης, φοιτητής φαρμακευτικής, αίτηση εγγραφής,
Γεώργιος Βούρης, Αλέξιος Πάλλης, Κάρολος Φράας, Νικόλαος Κωστής, Ξαυέριος Λάνδερερ, έγκριση αίτησης εγγραφής Μπυρίνη, Ζαφειρακόπουλου, Λυμπερόπουλου,
Ιατροσυνέδριο, εξετάσεις,
Γκίκας Δοκός, ιδιαίτερα αποδεικτικά καθηγητών, χρήση χαρτοσήμου, διευκρίνιση από Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, χαρτόσημο, απολυτήριο δίπλωμα,
Ταμείο Φυσικών Οργάνων, πλουτισμός, έξοδα διδασκαλίας,
κατάσταση εξόδων, αγορά, Γεώργιος Βούρης,
Σύρος, διοικητής,
Κυριακός Δομνάνδος, ενημέρωση, κιβώτια οργάνων Φυσικής,
Πνευματική αντλία, ηλεκτρική μηχανή,
Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, φοιτητής, αίτηση εγγραφής, αναγνώριση μαθημάτων, Φαρμακευτική,
Γεώργιος Καλκάνθης, , φοιτητής, αίτηση εγγραφής, αναγνώριση μαθημάτων, Φαρμακευτική,
Σπήλιος Αντωνόπουλος, βεβαίωση εγγραφής,
Νικόλαος Δημητριάδης, φοιτητής, άδεια απουσίας,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (κοσμήτορας), εξετάσεις,
Πρακτικοί Ιατροί, εξετάσεις, Ιατρική Σχολή, άδεια άσκησης επαγγέλματος,
Αρχαιολογία, αποδεικτικά σπουδών,
Ιωάννης Σούτσος,
Κάρολος Καρδαμύσης (ή Κιρδαμύσης), τακτικός ακροατής, Βασιλικό Τυπογραφείο, βοηθός,
Ιωάννης Ταμπακόπουλος, βεβαίωση εγγραφής,
Αιμίλιος Έρτσογ, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Σπυρίδων Πήλληκας, βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Ιωάννη Ταμπακόπουλου,
Θρασύβουλος Ανδριόπουλος, τακτικός ακροατής,
Ιωάννης ;, τακτικός ακροατής,
Εμμανουήλ Δενδρινός, φοιτητής, βεβαίωση εγγραφής,
Ηλίας Σταθόπουλος, φοιτητής, βεβαίωση εγγραφής,
Ιωσήφ Μαύρος, ιεροδιάκονος, φοιτητής, βεβαίωση εγγραφής,
Θεμιστοκλής Ιωαννίδης, τακτικός ακροατής,
Πέτρος Πανταζής, τακτικός ακροατής,
Γεώργιος Πακόπουλος (;), τακτικός ακροατής,
Νικόλαος Ιωαννίδης, εξετάσεις,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, τακτικοί ακροατές, προσόντα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90