Υπότροφοι κληροδοτημάτων εσωτερικού

Subfolder uoadl:1328248 931 Read counter

Title:
Υπότροφοι κληροδοτημάτων εσωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1839-1840
Usher Number:
2.3
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ιωακείμ Μερσιάδης, ιεροδιάκονος, Ηλίας Ευσταθόπουλος, Νικόλαος Ιωαννίδης, Ιωάννης Ταμπακόπουλος, υπότροφοι, στοιχεία φοίτησης,
Σπυρίδωνας Παναγιώτου, τακτικός ακροατής, υπότροφος

1


2


3


4


5


6


7


8


9