Υπότροφοι κληροδοτημάτων εσωτερικού

Υποφάκελος uoadl:1328248 1009 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υπότροφοι κληροδοτημάτων εσωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1839-1840
Ταξιθετικός αριθμός:
2.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ιωακείμ Μερσιάδης, ιεροδιάκονος, Ηλίας Ευσταθόπουλος, Νικόλαος Ιωαννίδης, Ιωάννης Ταμπακόπουλος, υπότροφοι, στοιχεία φοίτησης,
Σπυρίδωνας Παναγιώτου, τακτικός ακροατής, υπότροφος

1


2


3


4


5


6


7


8


9