Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59310 1154 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
173.1
Extent:
31 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, προπαρασκευαστής, μάθημα Φυσικής, Ευστράτιος Ξύδης, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου, μισθός,
Αναστάσιος Φιλιππαίος, φοιτητής, Ιατρική, προπαρασκευαστής,
Μουσείο Φυσικών Οργάνων, διορισμός, αίτημα, μηχανικός,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διορισμός, παρασκευαστής, μάθημα Χημείας, Δημήτριος Ζαφυρόπουλος ή Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρόπουλος ή Ζαφειρακόπουλος), φοιτητής, Φαρμακευτικής,
Δημήτριος Ιωάννου (Ιωαννίδης), προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας, αντικατάσταση, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, βοηθός ανατομικού θεάτρου, μισθός,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας) προώθηση αιτήματος Δαμ. Γεωργίου, Γκίκας Δοκός, διορισμός, παρασκευαστής, βοηθός, κλητήρας
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, διορισμός προπαρασκευαστή, Β. Βασίλειος Βανδεβής (Βενδραμής), Δημήτριος Ζαφυρόπουλος ή Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρόπουλος ή Ζαφειρακόπουλος), Δημήτριος Ιωάννου (Ιωαννίδης),
Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ή Παναγιώτου), αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, διορισμός, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ή Παναγιώτου)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31