Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59310 1177 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
173.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, προπαρασκευαστής, μάθημα Φυσικής, Ευστράτιος Ξύδης, υποδιδάσκαλος Γυμνασίου Ναυπλίου, μισθός,
Αναστάσιος Φιλιππαίος, φοιτητής, Ιατρική, προπαρασκευαστής,
Μουσείο Φυσικών Οργάνων, διορισμός, αίτημα, μηχανικός,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διορισμός, παρασκευαστής, μάθημα Χημείας, Δημήτριος Ζαφυρόπουλος ή Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρόπουλος ή Ζαφειρακόπουλος), φοιτητής, Φαρμακευτικής,
Δημήτριος Ιωάννου (Ιωαννίδης), προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας, αντικατάσταση, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, βοηθός ανατομικού θεάτρου, μισθός,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας) προώθηση αιτήματος Δαμ. Γεωργίου, Γκίκας Δοκός, διορισμός, παρασκευαστής, βοηθός, κλητήρας
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, διορισμός προπαρασκευαστή, Β. Βασίλειος Βανδεβής (Βενδραμής), Δημήτριος Ζαφυρόπουλος ή Ζαφυρακόπουλος (Ζαφειρόπουλος ή Ζαφειρακόπουλος), Δημήτριος Ιωάννου (Ιωαννίδης),
Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ή Παναγιώτου), αίτημα, διορισμός, προπαρασκευαστής, μάθημα Χημείας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, διορισμός, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ή Παναγιώτου)
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31