Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59311 1003 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
133.1
Extent:
6 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), άδεια απουσίας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γκίκας Δοκός, άδεια απουσίας

1


2


3


4


5


6