Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59311 1018 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), άδεια απουσίας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γκίκας Δοκός, άδεια απουσίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6