Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59312 1040 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
196.2
Extent:
18 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία Καθηγητών και Υφηγητών,
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής α΄ κλάσεως στην Στρατιωτική Σχολή, ιδιωτικός δάσκαλος, παράδοση μαθημάτων Φυσικής,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Ιατρική Σχολή, κανονισμός έναρξης μαθημάτων,
Γεώργιος Βούρης, διαμαρτυρία προς Πρύτανη εναντίον του καθηγητή της Ανατομίας,
Γκίκας Δοκός, παραδόσεις μαθημάτων,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Γεώργιος Τυπάλδος, δικηγόρος, αίτημα διδασκαλίας,
Πέτρος Στρούμπος, μάθημα,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας),
Νικόλαος Πετσάλης, αίτημα διδασκαλίας, Παθολογική Ανατομία, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, ιδιωτικός διδάκτορας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18