Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59312 1053 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
196.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Διδασκαλία Καθηγητών και Υφηγητών,
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής α΄ κλάσεως στην Στρατιωτική Σχολή, ιδιωτικός δάσκαλος, παράδοση μαθημάτων Φυσικής,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Ιατρική Σχολή, κανονισμός έναρξης μαθημάτων,
Γεώργιος Βούρης, διαμαρτυρία προς Πρύτανη εναντίον του καθηγητή της Ανατομίας,
Γκίκας Δοκός, παραδόσεις μαθημάτων,
Περικλής Αργυρόπουλος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Γεώργιος Τυπάλδος, δικηγόρος, αίτημα διδασκαλίας,
Πέτρος Στρούμπος, μάθημα,
Αναστάσιος Λευκίας, Σχολάρχης (Κοσμήτορας),
Νικόλαος Πετσάλης, αίτημα διδασκαλίας, Παθολογική Ανατομία, Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, ιδιωτικός διδάκτορας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18