Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:59314 1117 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
119.3
Extent:
8 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Σχινάς, Σύνοδος Φιλολόγων, Βόννη, Νικόλαος Κωστής, Σύνοδος Φυσιοδιφών, Γερμανία, Φλωρεντία, Επιστημονική Σύνοδος, Φίλιππος Ιωάννου, Γεώργιος Βούρης

1


2


3


4


5


6


7


8