Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:59314 1105 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
119.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Σχινάς, Σύνοδος Φιλολόγων, Βόννη, Νικόλαος Κωστής, Σύνοδος Φυσιοδιφών, Γερμανία, Φλωρεντία, Επιστημονική Σύνοδος, Φίλιππος Ιωάννου, Γεώργιος Βούρης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8