Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59315 1143 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
397.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νικόλαος Θεοχάρης, παραλαβή συλλογής Ορυκτών Κυαγέρου (;),
Προσφορά ορυκτών, Αγγλία,
Βερνάρδος Ρέζερ, αρχίατρος Βασιλιά Όθωνα, Ριγγσάις (Ringseis), ιατροσύμβουλος του Βασιλιά της Βαυαρίας, προσφορά συλλογής ορυκτών,
Ιωάννης Ολύμπιος, συλλογή ορυκτών

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10