Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59315 1146 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
397.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Θεοχάρης, παραλαβή συλλογής Ορυκτών Κυαγέρου (;),
Προσφορά ορυκτών, Αγγλία,
Βερνάρδος Ρέζερ, αρχίατρος Βασιλιά Όθωνα, Ριγγσάις (Ringseis), ιατροσύμβουλος του Βασιλιά της Βαυαρίας, προσφορά συλλογής ορυκτών,
Ιωάννης Ολύμπιος, συλλογή ορυκτών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10