Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59316 1061 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
403.1
Extent:
13 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Ταμείο Φυσικής,
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Δημήτριος Στρούμπος, ιδιαίτερος διδάκτορας, ευχαριστήρια επιστολή για τη συμβολή του στο μάθημα της Φυσικής,
Μικροσκόπιο, αίτημα αγοράς προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα 1873/4-16 Ιουλίου 1841, πίστωση, μεταφορά οργάνων Φυσικής στην νέα οικοδομή του Πανεπιστημίου,
Πιστώσεις, αγορά οργάνων,
Γκίκας Δοκός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13