Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59316 1026 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
403.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Ταμείο Φυσικής,
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Δημήτριος Στρούμπος, ιδιαίτερος διδάκτορας, ευχαριστήρια επιστολή για τη συμβολή του στο μάθημα της Φυσικής,
Μικροσκόπιο, αίτημα αγοράς προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα 1873/4-16 Ιουλίου 1841, πίστωση, μεταφορά οργάνων Φυσικής στην νέα οικοδομή του Πανεπιστημίου,
Πιστώσεις, αγορά οργάνων,
Γκίκας Δοκός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13