Ανατομείο

Subfolder uoadl:59317 1332 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
355.1A
Extent:
20 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, έξοδα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεων, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ανατομικό θέατρο, έξοδα,
Βασιλικό Διάταγμα, ανατομικά παρασκευάσματα, αγορά
Βερνάρδος Ρέζερ, βασιλικός αρχίατρος, Βέστ, ιατρός Βασιλικού Ναυτικού Βενετίας, προσφορά ανατομικών οργάνων,
Ανατομικοί πίνακες Μασκάνη,
Γκίκας Δοκός, παραλαβή αντικειμένων, τελωνείο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20