Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59317 1315 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
355.1A
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, έξοδα,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεων, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ανατομικό θέατρο, έξοδα,
Βασιλικό Διάταγμα, ανατομικά παρασκευάσματα, αγορά
Βερνάρδος Ρέζερ, βασιλικός αρχίατρος, Βέστ, ιατρός Βασιλικού Ναυτικού Βενετίας, προσφορά ανατομικών οργάνων,
Ανατομικοί πίνακες Μασκάνη,
Γκίκας Δοκός, παραλαβή αντικειμένων, τελωνείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20