Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59320 1350 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
309.2
Extent:
67 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προσφορές, αγορές, βιβλίων
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γερμανία, πλουτισμός,
Ιωάννης Βούρης, ορυκτά ύδατα, διατριβή, Κυριακός Δομνάνδος, αποστολή, Ιταλία,
Επιστολές στα Γαλλικά, προσφορές,
Α. Κοριαλένιος (;), προσφορά βιβλίων Ιταλικής Φιλολογίας, Ακαδημία της Φλωρεντίας,
Κάρολος Φρειδερίκος Έρμαννος, διδάσκαλος φιλολογίας, Ακαδημία Φιλίππου, προσφορά βιβλίων,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας,
ευχαριστήριες επιστολές,
Θεόδωρος Κίνδ, διδάκτωρ των νομικών, Λειψία, ευχαριστήρια επιστολή,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ακαδημία Βερολίνου, Γεωγραφία,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Γαλλία,
Κατάλογοι βιβλίων,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Χάρτης της Ελλάδος,
Λουδοβίκος Ρος, επιστολή, προσφορές βιβλίων,
Εμίλιος (Αιμίλιος) Τυπάλδος, Βενετία, προσφορά βιβλίων,
Γεώργιος Ράλλης, επιστολή, Κανταβριγιανή Ακαδημία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67