Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59320 1408 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία
της

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
309.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
67 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης
Προσφορές, αγορές, βιβλίων
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γερμανία, πλουτισμός,
Ιωάννης Βούρης, ορυκτά ύδατα, διατριβή, Κυριακός Δομνάνδος, αποστολή, Ιταλία,
Επιστολές στα Γαλλικά, προσφορές,
Α. Κοριαλένιος (;), προσφορά βιβλίων Ιταλικής Φιλολογίας, Ακαδημία της Φλωρεντίας,
Κάρολος Φρειδερίκος Έρμαννος, διδάσκαλος φιλολογίας, Ακαδημία Φιλίππου, προσφορά βιβλίων,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας,
ευχαριστήριες επιστολές,
Θεόδωρος Κίνδ, διδάκτωρ των νομικών, Λειψία, ευχαριστήρια επιστολή,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Ακαδημία Βερολίνου, Γεωγραφία,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Γαλλία,
Κατάλογοι βιβλίων,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Χάρτης της Ελλάδος,
Λουδοβίκος Ρος, επιστολή, προσφορές βιβλίων,
Εμίλιος (Αιμίλιος) Τυπάλδος, Βενετία, προσφορά βιβλίων,
Γεώργιος Ράλλης, επιστολή, Κανταβριγιανή Ακαδημία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67