Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59327 1141 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
3.2
Extent:
3 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, κοινοποίηση εγγράφου στον Σχολάρχη (Κοσμήτορα) Ιατρικής

1


2


3