Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59327 1142 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, κοινοποίηση εγγράφου στον Σχολάρχη (Κοσμήτορα) Ιατρικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3