Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59328 1048 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
3.3
Extent:
42 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Μισθοδοσία καθηγητών, καταστάσεις,
Περικλής Αργυρόπουλος, μισθοδοσία,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, δαπάνες, προϋπολογισμός,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Διάταγμα 4296, πίστωση, κλητήρας, μάθημα Ανατομίας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, αύξηση μισθού, έγκριση δαπανών,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Τσερπελής, βοηθός κλητήρα, μισθός,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα, κατάσταση δαπανών, Γκίκας Δοκός, χρηματικά εντάλματα,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, πίστωση,
Πληρωμές,

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44