Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59328 1112 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
42 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Μισθοδοσία καθηγητών, καταστάσεις,
Περικλής Αργυρόπουλος, μισθοδοσία,
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης, δαπάνες, προϋπολογισμός,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Διάταγμα 4296, πίστωση, κλητήρας, μάθημα Ανατομίας,
Σπυρίδων Βαλέτας, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, αύξηση μισθού, έγκριση δαπανών,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Τσερπελής, βοηθός κλητήρα, μισθός,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα, κατάσταση δαπανών, Γκίκας Δοκός, χρηματικά εντάλματα,
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Βασιλικό Διάταγμα, πίστωση,
Πληρωμές,
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44