Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Subfolder uoadl:59333 1051 Read counter

Title:
Αγορές - Δωρεές βιβλίων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
3.3
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Keywords:
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), πληρωμή βιβλίων,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάλογος βιβλίων

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10