Αγορές - Δωρεές βιβλίων

Υποφάκελος uoadl:59333 1038 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αγορές - Δωρεές βιβλίων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αγορές και δωρεές βιβλίων για τον πλουτισμό της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, των Σπουδαστηρίων καθώς και ενίσχυση των φοιτητών

Χρονική κάλυψη:
1840-1841
Ταξιθετικός αριθμός:
3.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Κυριακός Δομνάνδος, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), πληρωμή βιβλίων,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, κατάλογος βιβλίων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10