Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59338 1011 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
133.1
Extent:
9 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Φίλιππος Ιωάννου, άδεια
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (;), προφορική άδεια απουσίας,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Γραμματέας του Πανεπιστημίου, Γκίκας Δοκός, άδεια απουσίας,
Ζήσης Ιωάννου, άδεια απουσίας,
Σάββας Παρασκευάς, άδεια απουσίας

1


2


3


4


5


6


7


8


9