Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59338 1047 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Φίλιππος Ιωάννου, άδεια
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (;), προφορική άδεια απουσίας,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας, Γραμματέας του Πανεπιστημίου, Γκίκας Δοκός, άδεια απουσίας,
Ζήσης Ιωάννου, άδεια απουσίας,
Σάββας Παρασκευάς, άδεια απουσίας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9