Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59351 1049 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
408.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διευθυντής, Γενική Χημεία, έναρξη μαθημάτων,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, υφηγητής, χημικά σκεύη, παράδοση,
Κατάλογος υλών,
χημικά σκευή, αγορά

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11