Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59351 1075 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
408.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διευθυντής, Γενική Χημεία, έναρξη μαθημάτων,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, υφηγητής, χημικά σκεύη, παράδοση,
Κατάλογος υλών,
χημικά σκευή, αγορά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11