Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59356 1022 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
305.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση, εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης ένα έγγραφο φαίνεται να αφορά το 1881-1882
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φαρμακολογικό φροντιστήριο,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας Βασιλικό Διάταγμα, αγορά φαρμακολογικής συλλογής

1


2


3


4