Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59356 1023 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
305.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης ένα έγγραφο φαίνεται να αφορά το 1881-1882
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακολογικό φροντιστήριο,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ιωάννης Βενθύλος, Γραμματέας της Επικρατείας Βασιλικό Διάταγμα, αγορά φαρμακολογικής συλλογής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4