Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59374 975 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
216.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Πέτρος Ράλλης, Πρόξενος, Λονδίνο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Γαλανός, κληροδότημα, Λουκάς Ράλλης,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Γκικάς Δοκός, Γραμματέας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Ράλλης, επιτροπή ανέγερσης,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, μνημόσυνο, Τρεις Ιεράρχες

1


2


3


4


5