Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59374 977 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Ράλλης, Πρόξενος, Λονδίνο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Γαλανός, κληροδότημα, Λουκάς Ράλλης,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Γκικάς Δοκός, Γραμματέας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Ράλλης, επιτροπή ανέγερσης,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, μνημόσυνο, Τρεις Ιεράρχες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5