Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59382 1340 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.1
Extent:
32 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εσωτερικών, δενδροφύτευση πέριξ του Πανεπιστημίου,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης,
Αδάμ Δούκας, Διοικητής Αττικής, αίτημα πιστοποίησης, τακτικοί ακροατές, Δημήτριος, Θεόδωρος Βακαλόπουλος,
Ιωάννης Κυριαζόπουλος, εξεταστική επιτροπή, φοιτητής Φαρμακολογία,
Χειρουργικά όργανα,
Έξοδα τυπογραφικών εργασιών,
Μετεωρολογικές παρατηρήσεις, Γεώργιος Βούρης, έξοδα,
Γεώργιος Ράλλης, προπρύτανης, Βασιλικό Τυπογραφείο, έκδοση πρυτανικού λόγου,
Ν. Τσιτσίκας, Μασσαλία, Τεργέστη, βιβλία,
Ανάργυρος Πετράκης, Δήμαρχος Αθηνών, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία,
Υπουργείο Οικονομικών, τελωνιακός νόμος, βιβλία, ελεύθερο τέλος,
Γ. Σπαρής, σύγγραμμα, Αμερικανική Συμπολιτεία,
Μισαήλ Αποστολίδης, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Βιβλιοθήκη, πλουτισμός,
Ιωάννης Κωλέττης, Πρέσβης. Παρίσι, Ακαδημία, Ιατρική, Αρχαιολογική, Φυσική Εταιρεία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31