Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59382 1350 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
4.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εσωτερικών, δενδροφύτευση πέριξ του Πανεπιστημίου,
Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης,
Αδάμ Δούκας, Διοικητής Αττικής, αίτημα πιστοποίησης, τακτικοί ακροατές, Δημήτριος, Θεόδωρος Βακαλόπουλος,
Ιωάννης Κυριαζόπουλος, εξεταστική επιτροπή, φοιτητής Φαρμακολογία,
Χειρουργικά όργανα,
Έξοδα τυπογραφικών εργασιών,
Μετεωρολογικές παρατηρήσεις, Γεώργιος Βούρης, έξοδα,
Γεώργιος Ράλλης, προπρύτανης, Βασιλικό Τυπογραφείο, έκδοση πρυτανικού λόγου,
Ν. Τσιτσίκας, Μασσαλία, Τεργέστη, βιβλία,
Ανάργυρος Πετράκης, Δήμαρχος Αθηνών, Δημήτριος Μαυροκορδάτος, οικία,
Υπουργείο Οικονομικών, τελωνιακός νόμος, βιβλία, ελεύθερο τέλος,
Γ. Σπαρής, σύγγραμμα, Αμερικανική Συμπολιτεία,
Μισαήλ Αποστολίδης, Σχολάρχης (Κοσμήτορας), Βιβλιοθήκη, πλουτισμός,
Ιωάννης Κωλέττης, Πρέσβης. Παρίσι, Ακαδημία, Ιατρική, Αρχαιολογική, Φυσική Εταιρεία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31