Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59388 1169 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
4.4
Extent:
44 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Ιωάννης Ρίζος, Γραμματέας της Επικρατείας, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Αιμίλιος Χέρτζογ (Έρτσογ), Βασιλικό Διάταγμα 2927, αύξηση μισθού,
Νικόλαος Λεβαδεύες, αύξηση μισθού, επίτιμος καθηγητής,
Μισθοδοσία καθηγητών, αύξηση, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, τακτικός καθηγητής, διορισμός,
Γκίκας Δοκός, Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, επιστολή, αίτημα αύξησης μισθού γραμματέα,
Βασιλικό Διάταγμα, πιστώσεις, έξοδα πανεπιστημίου,
Τριμηνιαίως λογαριασμός,
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα,
Κατασκευή βάθρου,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, άμισθος υφηγητής, παροχή χρημάτων για χημικά πειράματα,
Κυριακός Δομνάδος, χρήση βάρθου

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48